Bánhegyi Gábor, Sipeki Szabolcs - Biokémia, molekuláris és sejtbiológia (3).pdf

Súlycsökkenés a BCP- n

A transzlációs kutatás Absztrakt Az alendronát AL szabályozott felszabadulására kitozán alapú mikrogömb-adagoló rendszert állítottak elő. A nyúl modellben a súlycsökkenés a BCP- n szegmentális sugárhibák 1, 5 cm in vivo csontjavítását röntgen- és szövettani módszerrel értékeltük. A zsírból származtatott őssejtek ASC-k osteogén differenciálódását szignifikánsan fokozták, ahogy azt a megnövekedett lúgos foszfátok ALP aktivitása és a kalcium lerakódás jelzi.

Ebben a vizsgálatban sikeresen elkészítettük az AL-kapszulázott kitozán mikrogömböket tartalmazó mikrogömb-állványalapú felszabadító rendszert. Bevezetés A kritikus méretű csonthibák egy gyakori klinikai állapot, amelyet általában trauma, csontbetegség vagy tumorrezekció okoz. Az ebből következő csontveszteség fiziológiailag nem javítható, és a csontok regenerálódása nagy mennyiségben szükséges 2.

A csont-oltást, mint például az autograftokat és az allograftokat, gyakran alkalmazták a csontok indukciójához és a nagy csonthibák növekedéséhez 3. Ezeknek a csontpótlóknak azonban vannak olyan korlátozásai, amelyek a szintetikus csontgraftot 4-es, 5-ös alternatívát helyettesítik.

Egy ideális csontgraft helyettesítője a szövettechnikai alkalmazásnak egyaránt gyógyszeradagoló rendszernek és egy oszteokonduktív állványnak kell lennie, amely koordinálja a szövet regenerálódását 6. A poli L-tejsav PLLA alapú állvány egy szintetikus csontgraft helyettesítő, amelyet nagyrészt a csontszövet-technológiai alkalmazásokhoz 10, 11 vizsgáltak.

A PLLA állványokról kimutatták, hogy jobb biológiailag lebontható és mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek, mint az poli tejsav-glikolsav PLGA és a Poly ε-Caprolactone PCL állványok, súlycsökkenés a Súlycsökkenés a BCP- n n a javított csontnövekedés és ásványi lerakódás A lebomlási időt a tejsav és a glikolsav polimer 13, 14 arányának függvényében változtatjuk. Ezért PLLA-t választottunk ki állványanyagként a vizsgálatunkban. A nano-hidroxi-apatitot nHAegy biológiailag aktív és biokompatibilis vegyületet, amelyet a csontszövet-technikában alkalmaznak, tovább diszpergálva további mechanikai szilárdság és integritás érdekében.

Az állványok csontregenerálásához azonban gyakran szükségesek az osteoinduktív anyagok. Súlycsökkenés a BCP- n alendronát AL a csontreszorpció hatásos inhibitora, és súlycsökkenés a BCP- n a csontritkulás első vonalbeli terápiájaként használták Antiresorptív és osteoanabolikus hatást fejthet ki az oszteoklasztikus aktivitás gátlásával és az oszteoblasztos anabolikus aktivitás kiváltásával A legújabb vizsgálatok azt mutatták, hogy az AL stimulálja a csont morfogenetikus fehérje 2 BMP2 expresszióját, amely kulcsfontosságú tényező az oszteogén differenciálódás és a 24, 25 csontregeneráció, valamint a humán zsírból származó őssejtek ASC-k fokozott oszteogenezisében, valamint a csontjavításban a kritikus nagyságú calvarialis hibák Az osteogén differenciálódás indukálása az AL 26, 27 szerint ígéretes jelöltként szolgál a csontszövet-méréshez.

Azonban az AL alacsony biológiai hozzáférhetősége vizes körülmények között a felhasználás fő korlátozását jelenti. Ezt a korlátozást a 28, 29 anyagokkal való hibridizálással lehet kiküszöbölni, ami viszont növelte a terhelés hatékonyságát és az AL hosszú távú felszabadulását 30, Az elkészített állványrendszer in vitro jellemzőit és oszteogén különbségeit vizsgáltuk. Továbbá az in vivo csont regeneratív képességét kritikus méretű szegmentális csonthibák nyúlmodelljében vizsgáltuk.

Mucho más que documentos.

Az állványok homogénen összekapcsolt porózus szerkezetűek voltak fogyás testápoló SEM alatt, pórusátmérője μm. Teljes méretű kép Az állványok porozitását folyadékpótló megközelítéssel detektáltuk. D ábra. Az állványok in vitro lebomlása Az előkészített állványok feloldódási viselkedését morfológiai megfigyeléssel, pH-eltéréssel és súlyvesztéssel értékeltük.

Az állványok morfológiai változásait SEM elemezte. A folyamat során a bomlási közeg pH-értékeit értékeltük. Súlycsökkenés a BCP- n A SEM alatt megfigyelt állványok morfológiai változásai; B az előállított állványokból származó bomlási közeg pH-értéke a növekvő inkubációs idővel; C Az állványok tömegvesztesége a bomlási időszak alatt.

Az állványok in vitro biokompatibilitása Sejt-morfológia és tapadás az állványokon A cella kötődését és proliferációját az állványokon a 3. A fénymikroszkóppal hosszú orsószerű sejtek jelennek meg az állványokon, tiszta citoplazmával és sima felületekkel. A nyúl ASC-k száma az állványokon drámaian nőtt nap alatt. A SEM analízis hosszúkás stellate sejteket mutatott, amelyek több filopodiával kapcsolódtak az állványokhoz.

Az ASC-k 5 napos tenyésztése után a sejtek szaporodtak az összekapcsolt póruscsatornában. A filopodia elongációt aktívan szekretált extracelluláris mátrixban figyeltük meg 3A. A CM-AL-ek állványainak in vitro citokompatibilitása. Teljes méretű kép Az állványok in vitro citotoxicitása Az előállított állványokból az extrahált folyadék citotoxicitásának meghatározásához MTT vizsgálatot végeztünk. Amint a 3B. Az ásványi mátrix szintézisét Alizarin Red festéssel analizáltuk kalcium lerakódás céljából.

A csont regeneráció röntgen-analízise A röntgensugár-analízis kimutatta a 8 hetes követés során a gyógyulást okozó hibákat 4A ábra. A kontroll csoportban I. Az autograft csoportban II. Csoport az autológ ortotopikus transzplantáció lehetővé tette a sugárhibák teljes gyógyulását a folyamat során. Csoport a 2. Nyilvánvalóan új csontképződés volt a 8.

súlycsökkenés a BCP- n

A csontvázakat a csontkötések külső oldalán alakították ki, és a regenerált csont jól átalakult. A csont-regeneráció röntgen-analízise a beültetés után különböző időpontokban.

A A csont-regeneráció reprezentatív röntgenfelvételei különböző időpontokban.

A FEHéRJE- éS LIPID-ANYAGCSERE RENDELLENESSéGEINEK MECHANIZMUSAI DIABETES MELLITUSBAN - INZULIN

Teljes méretű kép A csont regenerációjának szövettani elemzése A hisztológiai elemzéshez a HE és a Masson trichrome festéseket tovább folytattuk.

Amint az 5A. Ábrán látható, az újonnan képződött trabecula kis mennyisége mindkét csoportban 2 héten keresztül történt.

Laboratóriumi mutatók: Glükóztolerancia-teszt, a glikozilezett hemoglobin meghatározása, az inzulin és a C-peptid mennyiségének meghatározása a vizeletben, a vizeletben lévő albumin mennyiségével albuminuriaa mennyiség meghatározása va keton tel. Nem enzimatikus glikáció. Szerepe a hiperglikémia szövődményeinek kialakulásának mechanizmusában. A fruktozamin és a glikozilezett hemoglobin klinikai és diagnosztikai értéke.

A defektust rostos kötőszövet töltötte fel, az új vérerek eloszlottak. A kvantitatív elemzés megmutatta a megnövekedett új csontterületet a beépített CM-AL-ekkel és a megnövekedett napokkal 5B. A Masson festés mindkét csoportban az újonnan kialakult csont fokozatos érését mutatta.

Az újonnan kialakult csontot bárok fogyni 2. A csontregeneráció és az állványok lebomlásának szövettani vizsgálata különböző időpontokban a beültetés után. A fehér nyilak jelzik az új csontképződést, míg a fekete nyilak jelzik az állványokat Nagyítás: × Teljes méretű kép A Masson festés mindkét csoportban az újonnan kialakult csont fokozatos érését mutatta. Az újonnan kialakult csontot a kék héten hooponopono fogyni a fehér nyíl látható a 2.

Súlycsökkenés a BCP- n méretű kép Vita A szintetikus csontgraft-helyettesítők egyre fontosabb szerepet játszanak a nagy csonthiba-gyógyításban.

fogyás Libanon

A megfelelő kezdeti súlycsökkenés a BCP- n stabilitás és az optimális összekapcsolt porózus architektúra biztosítja a fő kihívást a megfelelő csontpótlók kialakításában. Súlycsökkenés a BCP- n osteoinduktív anyagok súlycsökkenés a BCP- n gyakran szükségesek a hatékony csontregenerációhoz.

A növekvő mennyiségű vizsgálat kimutatta az AL oszteogén hatását, mivel az erős osteo-induktív faktor és az AL terhelés ígéretes terápiás megközelítésként javasolt 26, Azonban az AL erősen hidrofil, és könnyen oldódhat vizes körülmények között, ami a kritikus jelentőségű, jobban szabályozott hatóanyag-kibocsátási rendszereket teszi lehetővé. A kitozán kedvező természetes anyag, amely kedvező biokompatibilitása és biológiai lebonthatósága miatt egyre nagyobb figyelmet fordít a kábítószer-leadásra és a csontszövet-mérésre Az elkészített állványok jellemzőit elemeztük.

Cukorbetegség és minden róla

A CM-ALs állványok téglalap alakúak voltak. A porozitás és a mechanikai tulajdonságok a csontszövet-mérnöki állványok két fő paramétere. Ezek a konfliktusok eredményei részben a kitozán mikrogömbök részecskeméret-eloszlásával magyarázhatók, ami hozzájárulhat az egymással összekapcsolt PLLA állvány geometriához és ezáltal a rossz mechanikai tulajdonságokhoz.

47 és próbál lefogyni

Ehhez hozzáadódik az állványok összetevőinek lehetséges változata, és ezek a nehézségek hozzájárulhatnak az ellentmondásos eredményekhez. Az AL kezdeti felszabadulását más AL-betöltött 29, 38, 39, 40 állványokban is jelentették. Ezek az eredmények nagymértékben különböztek a Park és munkatársai által közölt tanulmánytól, amely az AL-betöltött kétfázisú kalcium-foszfát-állványok koncentrációfüggő felszabadulási profilját jelezte, a magas koncentrációjú vegyületek pedig tartósabb AL-felszabadulást mutattak Ezeknek a különbségeknek az oka részben magyarázható az alkalmazott különböző csontgraft-helyettesítőkkel, az állványok előkészítéséhez használt különböző technikákkal és a különböző AL-koncentrációkkal.

Mindezek ellenére tanulmányunkban még mindig súlycsökkenés a BCP- n, hogy a CM-AL-ek állványai az AL-leadáshoz nyújtott nyújtott kinetikát nyújtottak. Eközben a tömegveszteség aránya jelentősen megnövekedett a CM-AL állványokban, míg a mechanikai tulajdonságok szignifikánsan alacsonyabbak voltak. Ezek az eredmények összhangban voltak az előző vizsgálatsal, amelyek azt mutatják, hogy a PLLA-alapú kompozitok tömegvesztesége nőtt a fokozott CM-dózissal, és ez a kitozán komponens előnyös oldódásának tulajdonítható a kompozitokban A bevezetett CM-k gyors lebomlását javasolják, hogy hozzájáruljon az állványok korai fázisveszteségéhez Az ASC-k tapadását és eloszlását jellemezték, és az optimális bpm a zsírégetéshez jó biokompatibilitást mutattak.

Ez a kitozán komponensnek tulajdonítható, amelyről bejelentették, hogy elősegíti a 42, 43 és AL sejtek túlélését. Korábbi vizsgálatokat végeztek az AL szabályozott felszabadulásáról a poli tejsav-glikolsav PLGAkitozán vagy kétfázisú kalcium-foszfát BCP alapú rendszerek alkalmazásával a csontjavítási alkalmazásokhoz.

Ezt az AL által kiváltott oszteogén differenciálódásnak kell tulajdonítania, amelyet az osteogének 29, 34, 44, 45, 46 fokozására széles körben bizonyítottak. A csont regenerációjára vonatkozó AL in vivo vizsgálatokat vizsgálták. A Wang és munkatársai által a humán ASC-vel beoltott PLGA-állványok AL-jének helyi injektálása a humán ASC-k osteogenezisének és a csont-regenerációnak a kritikus méretű 7 mm calvarialis defektus patkánymodelljében történő fokozását jelentette, és a maximális hatást a Le fogok fogyni a zumba- val Yun és munkatársainak a polikarprolakton PCL súlycsökkenés a BCP- n állványokba való AL betöltése pozitív hatással volt a csontok regenerációjára körkörös átmeneti hibánál átmérő: 8 mm a 8.

Bánhegyi Gábor, Sipeki Szabolcs - Biokémia, molekuláris és sejtbiológia (3).pdf

Park és mtsai. Eredményeik azonban nem mutattak szilárd csontos hídképződést a 8. A csont regenerálódását radiológiai és szövettani értékeléssel értékeltük. Ez a tanulmány azonban bizonyos korlátozásokat is tartalmaz. Elsősorban molibdén-kék színmérést alkalmaztunk a vízben lévő foszfát-anionon alapuló AL-koncentráció meghatározására. Bár a módszer bizonyíthatóan reprodukálható, pontos és alkalmas AL meghatározására 33, Azonban a PBS helyett desztillált vizet alkalmaztunk, amely a testfolyadék állandó pH-ját szimulálja, mivel a PBS nagy mennyiségű foszfátja zavarhatja az AL meghatározást.

Önszerveződése Absztrakt A nanostrukturált mágneses anyagok sok fejlett alkalmazás szempontjából fontosak. Következésképpen az előállításuk új módszerei kritikus jelentőségűek.

Ezért a jövőbeni munkánk során az AL-meghatározás során más módszereket is figyelembe lehet venni, amelyek jobban szimulálhatják a testfolyadék-körülményeket. Az ASC-k oszteogén differenciálódását szintén fokozták, ahogy azt az ALP-aktivitás és a kalcium-lerakódás szignifikánsan megnövekedett. A termékeket 0, 27 kPa, 37 ° C-os ón-oktánát jelenlétében laktiddá depolimerizáljuk.